Vurdering af tilbud

 

Med den forholdsvis korte svarfrist, er det vigtigt, at man hurtigt kommer i gang med at vurdere tilbuddet:

  • Har vi fået de oplysninger, vi skal have?
  • Er der i ejendommen interesse for at gå videre med undersøgelserne?
  • Kan vi låne de nødvendige penge?
  • Inden for hvilke grænser kan vi selv bestemme den fremtidige husleje?
  • Kan det i vores ejendom bedst betale sig med stort eller lille indskud?

lejerforeningen kan I få hjælp til at besvare nogle af disse spørgsmål, og lejerforeningens advokat vil eventuelt kunne inddrages Desuden er der nogle pengeinstitutter og realkreditinstitutioner, der yder ret god rådgivning i forbindelse med (planer om) andelsovertagelse når tilbudspligten træder i funktion. Et godt eksempel herpå er Nykredit på web-stedet www.andelsbolig.dk. I lejerforeningen kan I få oplyst, hvis der er pengeinstitutter mv., der lokalt har gjort sig særlig godt bemærket med sådan rådgivning.