Parallelsamfundssager i Slagelse: To områder ramt

Her bringer vi en omtale af de reaktioner, som regeringens parallelsamfundspolitik har ført med sig. I Slagelse er området Ringparken stemplet som ”hård ghetto”. Området består af flere boligselskaber.

Det ene delområde er ejet af: Fællesorganisationens Boligforening (FOB). Det andet delområde, Schackenborgvænge var indtil 2020 ejet af Slagelse Almennyttige Boligforening,

På den såkaldte ghettoliste for 2019 blev de to områder vurderet som ét område. I det samlede område boede der i 2008 beboere. 57 % af dem havde en ikke-vestlig baggrund, hvilket var højere end hovedkriteriet for stemplingen som ”ghetto” (50 %).

Sekundære kriterier: Andelen af dømte personer 2,07 %, hvilket var mere end end det officielle kriterium (2,03%)

Andelen med grundskoleuddannelse var 70,2%, hvilket lå over det officielle kriterium (60 %).

Kun kriteriet, Gennemsnitlig indkomst var opfyldt i Ringparken, idet 57,7 % af beboerne havde en indkomst på mere end 55 % af gennemsnitsindkomsten i regionen, som var kriterieværdien.

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger