Genopretningen af boligpolitikken skal fortsætte

Danmark har atter engang skiftet boligminister. Derfor ”Velkommen” til Christian Rabjerg Madsen, som overtog posten som indenrigs- og boligminister den 2. maj efter en regeringsrokade. Ved den lejlighed forlod Mathias Tesfaye Integrationsministeriet for at blive justitsminister, Kaare Dybvad blev ny integrationsminister og måtte forlade Indenrigs- og boligministeriet.

Som boligminister er Christian Rabjerg et ubeskrevet blad, men følgende vigtige oplysninger fremgår af hans CV: I perioden 2019-22 var han formand for Udlændinge- og Integrationsudvaglet og i 2022 blev han politisk ordfører for Socialdemokratiet i Folketinget. Det er dermed en central person, der nu skal styre boligpolitikken.

De første to årtier af 2000-tallet var præget af Venstre-regeringernes nedprioritering af boligpolitikken. Den socialdemokratiske regering i 2011-15 forsøgte at grave den frem af glemslen, og fik lavet nogle få men vigtige ændringer af den private lejelov. 

Under Løkke-regeringen i 2015-19 kom boligpolitikken igen i mølposen med én undtagelse: I 2018 blev Parallelsamfundsloven vedtaget og dermed den katastrofale beslutning om at nedrive eller sælge tusindvis af almene boliger. Loven blev vedtaget af Blå Blok med tilslutning af Socialdemokratiet og SF, mens Radikale, Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

Danmarks Lejerforeninger har fra starten vendt sig i mod Parallelsamfundsloven, og vi har derfor også kritiseret den hidtidige boligminister Kaare Dybvad Bek for hans forsvar for denne lov. Men ret skal være ret. Under Kaare Dybvads ministertid skete der en symbolsk men vigtig ændring af terminologien i loven. Man lugede den antisemitiske betegnelse ”ghetto” ud af loven, som var blevet indført af Lars Løkke i hans bestræbelse på at appellere til de fremmedfjendske vælgere på højrefløjen. Det var godt – også selvom lovens indhold forblev uændret.

En anden indsats, vi vil rose Kaare Dybvad for, er det såkaldte blackstone-indgreb, der har vanskeliggjort – men ikke forhindret – de store kapitalfonde i at gennemføre de såkaldte gennemgribende moderniseringer i den private lejeboligsektor.

Dette indgreb har startet en politisk proces, der i bedste fald kan føre til en genopretning af boligpolitikken. Målet må være, at der bliver sat en bremse på den samfundsskadelige udvikling på boligmarkedet.

Det er den udvikling, der har medført en eksplosion i ejendomspriserne i de store byer og kraftige stigninger i huslejerne. Vi håber at regeringen under Christian Rabjerg vil videreføre de positive elementer fra hans forgænger.

Bodil Kjærum, landsformand