God nyhed: 13 boligområder forlader pistolisten

 Den nye liste indeholder kun 15 boligområder mod 28 på listen fra 2019

 

Af Jakob Lindberg

Transport og Boligministeriet offentliggør hvert år den 1 december en række lister over boligområder, som efter regeringens og højrefløjens mening udgør en trussel mod det samfundets sammenhængskraft.

Da Venstre regeringen for 10 år siden besluttede at udarbejde disse lister valgte man at kalde en af listerne for ghettolisten. Det er det navn, som jeg har besluttet at ændre til pistolisten. I boksen her på siden forklarer jeg hvorfor.

En anden vigtig liste er listen over udsatte boligområder, herefter kaldet udsatlisten. Pistolisten og udsatlisten er ikke identiske, men de lapper delvis over hinanden. Hvis et område står på ghettolisten står den også på udsatlisten. Det modsatte er ikke tilfældet: et boligområde kan godt stå på udsatlisten uden at stå på pistolisten

Hvordan kommer et boligområde på de to lister:

For begge listers vedkommende gælder det, der skal være tale om almene boligområder, og et område skal have mindst 1.000 beboere for at komme på listen.

 

Udsatlisten

Denne liste består af boligområder, der opfylder mindst to af fire kriterier:

  1. Kriteriet arbejde-uddannelse

Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.

  1. Kriteriet for kriminalitet

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

  1. Kriteriet for grundskoleuddannelse

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.

  1. Fattigdomskriteriet

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

 

Pistolisten

Denne liste består af de samme boligområder som udsatlisten. Dog kan et område kun komme på pistolisten, hvis andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

Lad os tage nogle eksempler på boligområder og se på hvilke af kriterierne, de opfylder

Hvis et område opfylder et kriterium markeres det med grå baggrund.


Som det kan ses udgår Hørgården og Karlemoseparken af Pistolisten, fordi de kun opfylder 1 kriterium ud over det etniske kriterium. Korsløkkeparken udgår af listen fordi den kun opfylder det etniske kriterium.

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger