Kort svarfrist

Lejernes svarfrist er på kun 10 uger. (Juli måned tæller ikke med).

I praksis er det dog ofte muligt at forlænge svarfristen, fordi en del tilbudsbreve ikke indeholder de pligtige oplysninger. 10-ugers fristen gælder nemlig først fra det tidspunkt, alle de pligtige oplysninger er fremsendt.