Kan andelsovertagelse være en fordel?

Vælger I at købe på andelsbasis, er der en lang række forhold I fremover selv kan bestemme.

For eksempel, hvornår og hvilke vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, der skal foretages og hvem der skal udføre arbejdet. Og – indenfor visse rammer – huslejens størrelse. Det er forhold man som lejer kun har temmelig ringe indflydelse på.

Nok så væsentligt er det også, at huslejen normalt kun stiger langsomt i andelsboliger. – En hel del langsommere end i lejerboliger.

Derfor vil det ofte være sådan, at en huslejestigning man får i forbindelse med andels-overtagelsen, er indhentet efter få år. Derefter er lavere, end den havde været, hvis man var fortsat som lejere.