Beboermaksimum

Den eneste lovlige måde, hvorpå udlejer kan blande sig i, hvor mange personer ens husstand *) består af, er gennem de særlige lovregler om beboermaksimum. 

For at disse regler bliver aktiveret kræves imidlertid både, at byråd/kommunalbestyrelse har besluttet, at de skal gælde i kommunen; samt, at vedkommende udlejer/ejer har tilsluttet sig ordningen. I skrivende stund er det kun ganske få kommuner, der har aktiveret reglerne.

HVIS reglerne om beboermaksimum er aktiveret, sætter de et maksimumtal for hvor mange der må bo i lejligheden. Dette maksimum svarer til to personer pr. beboelsesrum i lejligheden. Altså for en etværelses lejlighed er beboermaksimum 2 personer; for en toværelses 4 personer; for en treværelses 6 personer; o.s.v.. 

Det kan dog være lovligt at overskride beboermaksimum ved husstandsforøgelse i lejeperioden, HVIS husstandsforøgelsen skyldes lejerens børn, ægtefælle eller samlever eller disses børn, eller hvis kommunalbestyrelsen har givet særlig tilladelse.

I ejendomme hvor reglerne gælder både kan og skal udlejer påse at de overholdes, og i givet fald true lejere med opsigelse. 


*) “Husstand” skal opfattes meget bogstaveligt. Er der nemlig  tale om fremleje, har udlejer ret til at modsætte sig, at der bliver mere end én person pr. beoelsesrum i lejemålet.