Ejerskifte

En lejeaftale gælder selvom ejendommen handles, og man på den måde får ny udlejer. Lejer har altså et lovkrav på at fortsætte lejemålet på uændrede vilkår, og der skal IKKE indgås ny lejekontrakt for at fortsætte lejemålet. Nogle udlejere presser på alligevel, men det må kraftigt frarådes at indgå ny lejekontrakt. (I hvert fald uden at man først har konsulteret en lokal lejerforening herom.)

Den ny udlejer træder simpelt hen ind i de rettigheder og forpligtelser der gjaldt for den gamle udlejer. Som udgangspunkt handler dette om samtlige rettigheder og forpligtelser. Hvis man imidlertid med lejekontrakten har erhvervet sig SÆRLIGT gunstige vilkår, sammenlignet med hvad der gælder “normalt” efter lejeloven, så KAN det være en betingelse for fortsat gyldighed af disse særlige bestemmelser, at lejekontrakten er blevet tinglyst på ejendommen.

Dette princip, at lejeaftalen kører videre med ny ejer, er fra gammel tid kaldt “leje går for (-ud for) eje”, og det gælder uanset hvor mange gange ejendommen handles. Princippet har været gældende MEGET længe i dansk ret. Det forekommer således allerede i Jydske lov fra 2. april 1241, og har været gældende i dansk ret lige siden.