Indbetalinger TIL din udlejer

Sørg ALTID for kvittering eller anden dokumentation!

Når du indbetaler penge til udlejer, så sørg ALTID for at få dokumentation for din indbetaling. Det mest regulære er naturligvis at få en kvittering, men fornemmer du, at der kan forudses problemer hermed, så kan betaling ved check eller overførsel fra pengeinstitut faktisk være lige så god dokumentation. Er også dette problematisk kan du sørge for vidner til betalingen, og bør inden betalingen søge rådgivning, f.eks. hos den lokale lejerforening.

Se også opslagene Huslejens betaling og Penge under bordet.