Tilbagebetaling fra udlejer

Hvis du har penge til gode hos udlejer, og tilgodehavendet rent handler om mellemværende i forbindelse med lejemålet (forbrugsregnskab, for meget indbetalt husleje m.v.), så har du:

  • Krav på at få pengene tilbage med tillæg af “sædvanlig proces-rente”. (Som er en årlig forrentning med variabel procent. Jfr. renteloven er den nemlig fastsat som Nationalbankens til enhver tid gældende udlånsrente plus 7%, se linket PROCESRENTEN).
  • Mulighed for at modregne tilgodehavendet i dine fremtidige huslejeindbetalinger. 
    Pas dog meget på med sådan modregning. Den skal ske efter ganske særlig procedure, og bør KUN iværksættes når lejerforeningen eller en lejeretskyndig advokat står for papirgang