Beboerrepræsentation?

En beboerrepræsentation er nogle beboer-tillidsrepræsentanter, der – under overholdelse af nogle særlige regler i lejeloven – er valgt af ejendommens lejere. (Mere herom i emnet Beboerrepræsentation).

Hvis der er oprettet beboerrepræsentation i en ejendom, gælder der nogle andre regler for varsling af lejeforhøjelser. De regler, som vi har beskrevet her på web-stedet, gælder som udgangspunkt for ejendomme uden beboerrepræsentation.

Har I beboerrepræsentation i Jeres ejendom, kan du alligevel i det store og hele bruge oplysningerne, men i nogle tilfælde har I og Jeres beboerrepræsentation nogle yderligere rettigheder. De afsnit I ikke kan bruge direkte, er dem der handler om lejeforhøjelser. (Der er gjort opmærksom på det i de enkelte opslag/artikler.)