Beregn selv din boligstøtte

Du kan benytte linket herunder (på Kommunedatas – KMDs – www.netborger.dk) til at beregne, om du kan få boligstøtte og i givet fald hvor meget.

Hvis beregningsresultatet viser, at du er berettiget til støtte, eller til et andet beløb end du får i forvejen; så print skemaet ud og henvend dig til din kommunes boligsikringskontor.

Vær omhyggelig med at indtaste de rigtige værdier i de rigtige felter.

 

Beregn boligstøtte.