Boligydelse (pensionister)

 

Det afgjort nemmeste er givetvis at gå ind på kommunedatas “www.netborger.dk” og der få beregnet, hvad man måtte være berettiget til.

For lejer-husstande med pensionister kaldes boligstøtten “boligydelse”. Reglerne herfor er beskrevet i en pjece “Boligydelse … til pensionister”, som socialministeriet har udarbejdet. Pjecen kan hentes via ministeriets hjemmeside.

En mere udførlig gennemgang af regelsættet findes i pjecen “Boligstøtte”, som Boligselskabernes Landsforening (BL) normalt udgiver opdateret hvert år. Pjecen kan sædvanligvis fås på kommunens boligstøttekontor, eller den kan bestilles via BLs hjemmeside (“publikationer”, “BL-udgivelser”).

Man KAN også studere selve loven (Lov om individuel boligstøtte), som han hentes via opslaget: 

Anden boliglovgivning