Slut forbrugsregnskab ,,,, frist

Forsvar den omkostningsbestemte husleje! Forums Lejerbrevkassen Slut forbrugsregnskab ,,,, frist

Viser 5 svartråde
 • Forfatter
  Indlæg
  • #17386
   Donna
   Gæst

   Efter fraflyttet lejlighed hos privat udlejer, modtager jeg mit forbrugsregnskab som jeg skal. Inden 6 uger reglen sender jeg som lejer svar på denne opgørelse på de punkter at jeg ikke kan godkende hans regnskab på. Har stadig ikke fået et svar tilbage fra ham og nu er der gået over 6 uger den anden vej. Mine spørgsmål er så, om han også har den regel med 6 uger eller? og efter de 6 uger kan han ikke stille krav om at jeg skal betale noget tilbage? Ved på denne opgørelse at jeg har krav på tilbagebetaling af noget af mit forbrug af varme og hele mit vandforbrug (ingen forbrugsmåler i mit lejemål) Men ud fra opgørelsen er det mig der skal tilbagebetale i el.

  • #17397
   Lene Rasmussen
   Gæst

   Hej Donna.

   I. flg. lejekontraktens § 3, hvis der står anført a conto beløb for henholdsvis vand, varme og el, så er udlejer forpligtet til at lave et forbrugsregnskab for hver af disse tre a conto poster.
   Hvis eks. der ikke står noget i el, så står der typisk i lejekontraktens § 11, at lejer betaler el direkte til forsyningsselskabet.

   Der skal laves et forbrugsregnskab for den enkelte lejer 1 gang om året.
   Som udgangspunkt begynder forbrugsregnskabet pr. 1. juni og slutter derfor 31. maj året efter jf. LL § 39, stk. 1. Dog vil udlejer ofte ændre det, så det passer med regnskabsåret for forsyningsselskabet, hvilket kan ses i lejekontraktens § 5, hvis der ikke står noget nævnt her, så er udgangspunktet 1. juni til 31. maj.

   Udlejer har flere frister til at få sendt forbrugsregnskabet til lejer:
   Varme
   •Senest 4 måneder fra udløb af varmeregnskabsåret jf. LL § 40 stk. 1, eller
   •Senest 3 måneder fra udlejer har modtaget regnskabet fra varmeforsyningsselskabet jf. LL § 40, stk. 1
   Vand
   •Senest 3 måneder fra udlejer har modtaget endelig afregning fra vandværket jf. LL § 46 l, stk. 1, eller
   •Samtidig med varmeregnskabet jf. LL § 46 l, stk. 1
   EL
   •Samme regler som varme jf. LL § 45, stk. 1.
   Dette betyder, at der altid sendes et samlet forbrugsregnskab til lejer med både varme, vand og eventuelt el. Hvis udlejer ikke overholder disse frister, kan udlejer ikke opkræve lejer tilbagebetaling jf. LL § 42, stk. 1 og § 46 n, stk. 1.

   For at regnskabet er gyldigt, skal det indeholde følgende jf. LL § 40, stk. 1.:
   •Lejers andel af samlede udgifter
   •Lejers ret til at gøre indsigelser
   •Dato for udlejers modtagelse af endelig afregning fra forsyningsselskabet

   Hvis ikke regnskabet indeholder disse tre ting, er det ugyldigt, og udlejer har ikke ret til at kræve tilbagebetaling af lejer.
   Ofte vil udlejer have et aflæsningsfirma som Techem eller Brunata til at foretage aflæsningerne og lave regnskabet, og disse aflæsninger vedlægges som bilag til skrivelsen fra udlejer. På regnskaberne fra et professionelt aflæsningsfirma, er der ofte fortrykt de tre ovenstående gyldighedsbetingelser, hvilket er i overensstemmelse med loven.

   Ja, en klage skal sendes til udlejer indenfor 6 uger efter lejer har modtaget regnskabet og skal indeholde hvilke punkter, lejer ikke kan godkende i regnskabet jf. LL 40, stk. 3.
   Det er vigtigt at lejer får sendt klagen til udlejer pr. post, og helst får sikret sig dokumentation for modtagelsen (rekommanderet post).
   Ved en klage har udlejer 6 uger til at indberette lejers klage for huslejenævnet, som så skal tage stilling til lejers klage. Hvis ikke udlejer får gjort dette frafalder udlejers eventuelle krav mod lejer jf. LL § 40, stk. 3.

   Held og lykke Donna.
   Venligst
   Lene

  • #17409
   Jakob Lindberg
   Moderator

   Lene har redegjort for reglerne på dette område. Da din udlejer ikke har overholdt reglen om, at han skal indbringe sagen for huslejenævnet, når du har gjort indsigelse, har du krav på at få din ekstrabetaling returneret.
   Inbring sagen for huslejenævnet og anmod om, at udlejer får et påbud om at tilbagebetale beløbet.

   Med venlig hilsen, Jakob Lindberg.

  • #17418
   Donna
   Gæst

   Takker for svar fra jer begge to. Sagen er nu sendt til Huslejenævnet

  • #17447
   Lasse
   Gæst

   I et forbrugsregnskab som udlejer laver skal der stå følgende som oplyst i svaret til Donna:
   For at regnskabet er gyldigt, skal det indeholde følgende jf. LL § 40, stk. 1.:
   •Lejers andel af samlede udgifter
   •Lejers ret til at gøre indsigelser
   •Dato for udlejers modtagelse af endelig afregning fra forsyningsselskabet

   Mit spørgsmål er om der ordret skal nævnes i forbrugsregnskabet at “lejer har 6 ugers indsigelsesfrist” eller om det er tilstrækkeligt hvis udlejer oplyser at “lejer har indsigelsesfrist”, f.eks. med henvisning til LL § 40 som der står ovenfor, dvs hvor der ikke nævnes de 6 uger men dog skrives at lejer har idsigelsesfrist iht lejeloven ?

   Mvh. Lasse

  • #17469
   Donna
   Gæst

   Kan sige i mit tilfælde står der “lejer kan skriftligt gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af regnskabet” ,,,, “Udlejeren skal da indbringe sagen for Huslejenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb hvis han ønsker at fastholde sit krav i henhold til regnskab” og det sidste punkt har min udlejer ikke overholdt

Viser 5 svartråde

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.