Vedligeholdelses-afsætnings-lejeforhøjelse

En vedligeholdelses-afsætnings-lejeforhøjelse er en lejeforhøjelse, der ene og alene er begrundet i forhøjelser af de m2- beløb, som skal afsættes til ejendommens vedligeholdelses-konti. (Jfr. boligreguleringslovens §§ 18 og 18a, eller lejelovens § 63a). 

Denne type lejeforhøjelser er omfattet af en slags “discount-udgave” af varslingsreglerne. Med sådan en lejeforhøjelse behøver varslet nemlig kun at opfylde punkterne om skriftlighed og 3 måneders varsel, (punkt 1 og 2 i opslaget om varsling), for at være gyldigt. – Der mangler altså blandt andet bestemmelserne om indsigelsesadgang, så her er det ikke nok at gøre indsigelse

Der gælder derfor det særlige for denne type lejeforhøjelse, at det altid er den enkelte lejer, der skal indbringe sagen for huslejenævnet, hvis forhøjelsen ikke kan accepteres.