Omkostningsbestemt lejeforhøjelse

eglerne om omkostningsbestemt lejefastsættelse gælder kun i regulerede kommuner.

 

En omkostningsbestemt lejeforhøjelse består i varsling af den grundlæggende husleje, som beregnes ud fra et huslejebudget. Budgettet må indeholde ejendommens normale driftsudgifter og et nærmere bestemt afkast til udlejeren.

 

Driftsudgifterne der må tages med i budgettet, er dem der er kendte, og kan dokumenteres, på det tidspunkt varslet skrives.

 

En varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse skal opfylde alle punkterne 1 til 6 i opslaget om varsling af lejeforhøjelse. Som hovedregel skal der desuden til sammenligning oplyses det gamle budget. Altså det huslejebudget, der kræves husleje efter på varslingstidspunktet.

Hvis ikke alt dette er overholdt, er varslet ugyldigt. Hvilket betyder, at udlejeren ikke har ret til at opkræve nogen forhøjelse overhovedet.

Under alle omstændigheder bør lejerne overveje, om der skal gøres indsigelse mod forhøjelsen.