Særregler

uregulerede kommuner, småhuse, samt værelseslejemål:

For lejemål i uregulerede kommuner, og i småhuse gælder artiklerne “Offentlig byfornyelse” og “Privat byfornyelse”. Hvorimod “Forbedringer efter boligreguleringsloven” ikke gælder for disse lejemål.

For disse lejemål gælder i stedet lejelovens § 58. Det betyder, at der kun kan kræves lejeforhøjelse for arbejder, der forøger et lejemåls brugsværdi. For småhuse gælder dog desuden afsnittet “Forvarsling”.

For klubværelser gælder alt på opslaget, dog kan man ikke få genhusnings-boligsikring.

For enkeltværelser gælder kun afsnittet “For-varsling”.