Husorden

 

Efter lejelovgivningen har udlejer både ret og pligt til at sørge for god ro og orden i ejendommen: Udlejer kan fastsætte en såkaldt husorden for ejendommen.

Se evt. eksempler på husordener.

I almennyttige (almene) boligbebyggelser, er det afdelingsmødet, der har beføjelsen til at fastsætte husorden.

I “private” boligejendomme med beboerrepræsentation er det tilsvarende beboermødet, der overtager retten til at fastsætte husorden.