Huslejens størrelse

Som det er beskrevet i opslaget Hvor bor du? afhænger huslejens størrelse m.v. af almen/ikke-almen status, reguleret/ikke-reguleret kommune, ejendommens indretning og tilstand, lejemålets indretning og tilstand, samt lokal retspraksis. Hertil kommer, at der i dag IKKE findes nogen generelle tabeller med maksimum-priser, hverken for lejens størrelse eller for størrelsen af en lejeforhøjelse. – Derfor er det ikke sådan liiiiiiige til på brevkassevilkår at svare på spørgsmål om huslejeniveau.

Det betyder imidlertid ikke, at der er frit slag for udlejerne, for selvom reglerne ikke er firkantede, så gælder der for alle boliglejemål forskellige former for “huslejelofter”: Omkostningsbestemt lejeforhøjelse, Småhus-lejeforhøjelser, Det lejedes værdi -princippet, eller eventuelt Markedsleje.

Generelt er det langt langt flest boliglejemål der er omfattet af enten omkostningsbetemt leje eller småhus-husleje.

I alle tilfælde forekommer det imidlertid slet ikke så sjældent, at udlejerne opkræver langt højere huslejer end de må efter reglerne, og i så fald kan lejer, via Huslejenævn Nedsættelse af huslejen.

Derfor kan det altid tilrådes, at man går videre med sit spørgsmål om huslejens størrelse til en lokal lejerforening.