Særregler

Almennyttigt byggeri, uregulerede kommuner, småhuse, samt værelseslejemål:

I almennyttigt (alment) byggeri gælder disse regler ikke

I uregulerede kommuner gælder alt om andelsovertagelse.

Småhusene kan være omfattet af reglerne, hvis de på salgstidspunktet har mindst 6 beboelseslejligheder, og der ikke er nogen erhvervslejemål.

For værelses-lejemål gælder reglerne ikke.