Særregler

For almene (almennyttige) lejemål gælder andre regler end de her beskrevne.

I uregulerede kommuner gælder alt i artiklen “Vedligeholdelse generelt”, bortset fra

afsnittene “Huslejenævn og tvangsvedligeholdelse” og “Boligretten”. Artiklen “Særlig vedligeholdelse” gælder derimod ikke.

For småhuse i regulerede kommuner gælder alt i “Vedligeholdelse generelt”, men praktisk talt intet af “Særlig vedligeholdelse”.

For værelseslejemål (både klub- og enkeltværelser) gælder alt i “Vedligeholdelse generelt”. 

“Særlig vedligeholdelse” gælder ikke for enkeltværelser, men gælder generelt for klubværelser, såfremt disse er beliggende i regulerede kommuner.