Sædvanlige installationer

Lejeren har som udgangspunkt ret til at foretage såkaldte “sædvanlige installationer” i det lejede. Lejeren skal give meddelelse til udlejeren, inden han foretager en påtænkt installation. Lejers ret til at foretage installationen bortfalder dog, hvis udlejeren dokumenterer, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til den/de pågældende installationer. Et råd: Underret udlejer skriftligt, både med anbefalet og almindeligt brev, og giv udlejer mindst fire uger til at svare i. På den måde vil et evt. manglende svar fra udlejer med rimelighed kunne tolkes som grønt lys.