Oprettelse af BR

I mange ejendomme – men ikke alle – vil det være en fordel at oprette beboerrepræsentation.

Det er meget vigtigt, at I nøje følger de regler om beboerrepræsentation, som står både i selve lejeloven og i Boligministeriets Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation.

Hvis I overvejer at oprette beboerrepræsentation, er I velkomne til at kontakte lejerforeningen, der eventuelt kan være behjælpelig med indkaldelsen og kan deltage i det stiftende møde.