Særregler

I alment (almennyttigt) byggeri gælder intet i dette emne. I stedet gælder de for alment byggeri særlige regler om beboerdemokrati vi afdelingsbestyrelser m.v.

I uregulerede kommuner gælder alt om beboerrepræsentation.

For småhuse gælder alt, men på grund af lejlighedstallet vil man normalt kun kunne vælge “talsmand”.

Værelseslejemål er ikke omfattet af reglerne, men er der valgt beboerrepræsentation i ejendommen, kan det anbefales at man søger at få et samarbejde med den.