Hvor kan BR oprettes?

I alle (private) udlejnings-ejendomme med mere end 2 udlejede beboelseslejligheder, har lejerne ret til at oprette beboerrepræsentation.

Antallet af beboerrepræsentanter afhænger af ejendommens størrelse:

Ejendomme med 3 – 12 lejligheder vælger én, og ejendomme med 13 eller flere lejligheder vælger tre repræsentanter.

Hvis ejendommen har mindre end 6 lejligheder kaldes den valgte ikke beboerrepræsentant, men i stedet talsmand.