Andre regler gælder

Hvis der er oprettet beboerrepræsentation i en ejendom, gælder der andre regler på en række punkter. Særligt for varsling af lejeforhøjelser.

De regler vi har beskrevet her i “At bo til leje”, gælder som udgangspunkt for ejendomme uden beboerrepræsentation. 

Har I beboerrepræsentation i Jeres ejendom, kan du alligevel bruge de fleste af oplysningerne, men i nogle tilfælde har I og Jeres beboerrepræsentation nogle yderligere rettigheder. 

De afsnit I ikke kan bruge direkte, er dem der handler om lejeforhøjelser.