Fordele

Det er på mange måder en fordel for lejerne at kunne handle i fællesskab:

– Er der oprettet beboerrepræsentation i en ejendom, har lejerne ret til at vedtage en (ny) husorden. Herunder bestemme om husdyrhold skal være tilladt fremover.

– Den største fordel ved beboerrepræsentation består dog nok i retten til at kræve grundig information og dokumentation ved lejeforhøjelser. Det er en rettighed beboerrepræsentationen har ved flere typer af lejeforhøjelser, og den er ret effektiv. For kommer udlejer ikke med de krævede oplysninger indenfor lovens frist, bortfalder lejeforhøjelsen.

– I langt de fleste typer af lejersager kan beboerrepræsentanterne endvidere gøre indsigelse på alle beboernes vegne.

– Herudover har beboerrepræsentationen ret til at få oplysninger, og ret til at blive taget med på råd, i en lang række forhold vedrørende ejendommen.

– Beboermødet har ret til at fastsætte et kontingent, som alle husstande så skal betale til beboerarbejdet.

– Beboerrepræsentationen kan tilslutte sig en lejerforening, og har ret til at have bisiddere fra lejerforeningen med ved alle møder hvor man ønsker det.