Højesteret stopper gebyr for opkrævning af husleje

Betaling af gebyr PBS-opkrævning er en almindelig driftsudgift og kan ikke kræves refunderet af lejeren.

 

Af Jakob Lindberg

 

En lejer i Randers klagede over, at hun skulle betale PBS-gebyr. Det stod i hendes lejekontrakt. Hun havde fået medhold i huslejenævnet i at hun ikke skulle betale det, men udlejer ankede sagen til boligretten og både boligretten og Vestre Landsret gav udlejer medhold i, at gebyret kunne opkræves som et beløb uden for huslejen på linje med varmebidrag og antennebidrag.

Men Højesteret ville det anderledes. Dommerne lagde vægt på, at gebyret var en almindelig driftsudgift, som hørte ind under den omkostningsbestemte husleje.

Dommerne udtalte også, at det kræver særlig hjemmel, hvis en udlejer vil opkræve penge fra lejeren ved refusion uden for huslejen. Da der ikke står noget i lejeloven om at PBS-gebyret kan opkræves ved refusion, kan det ikke opkræves. Hvis lejeren i lejekontrakten har skrevet under på, at han vil betale et sådant gebyr, er denne aftale ugyldig.

 

Andre ugyldige betalinger

Det ses ofte, at udlejere udskiller forskellige udgifter til betaling ved refusion, f.eks.

  • renovation,
  • gebyr for fraflytning,
  • gebyr for varmeaflæsning
  • administration
  • betaling for trappevask

Sådanne refusioner er også ulovlige.

 

Gyldige betalinger

Der er kun fem former for refusion, som har hjemmel – tilladelse – i lejeloven. Det er:

  • aconto varme
  • aconto vand
  • aconto el
  • antennebidrag
  • bidrag til beboerrepræsentation

Aconto vand og aconto el kan kun opkræves, hvis der er individuelle vandmålere eller elmålere i lejemålet.

 

Kræv tilbagebetaling

Hvis du har betalt ulovlige gebyrer kan du kræve dem tilbagebetalt for de seneste 3 år. Vil udlejer ikke tilbagebetale dem, kan du indbringe sagen for huslejenævnet.

 

Kilde

Dommen blev afsagt af Højesteret den 29. juni 2016. Lejeren i denne sag var i boligretten og landsretten repræsenteret af advokat Lasse Hummelhof Frandsen og i Højesteret af advokat Claus Bonnez.

 

 

 

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger