Tidsbegrænsede lejemål

Når lejekontrakten er gjort tidsbegrænset, ophører lejemålet automatisk uden opsigelse ved tidsbegrænsningens udløb. Du står altså langt dårligere med sådan en kontrakt og bør derfor prøve at undgå tidsbegrænsning, hvis det er muligt.

En nyindflyttet lejer må ikke stilles dårligere end de andre lejere i ejendommen. Derfor er det ikke lovligt, at du får en tidsbegrænset lejekontrakt, hvis de andre (ældre) lejemål ikke er tidsbegrænsede. Får du tidsbegrænset kontrakt på trods af denne regel, skal Huslejenævnet ophæve tidsbegrænsningen, hvis sagen indbringes (gerne gennem den lokale lejerforening).

Hvis en tidsbegrænsning er udløbet, og du er blevet boende mere end en måned over tiden, uden at udlejeren har opfordret dig til at flytte, så har du automatisk ret til at fortsætte lejemålet som et almindeligt, principielt uopsigeligt lejemål uden tidsbegrænsning.

I forlængelse heraf: Når et eksisterende tidsbegrænset lejemål, beliggende øst for lillebælt, bliver forlænget med mere end en måned; så overgår det efter gældende ret til at være tids-ubegrænset. Der skal være tale om samme lejer og udlejer, samme lejemål og ingen tidsmæssig pause mellem lejeperioderne. I så fald gælder princippet om tids-ubegrænsning uanset hvad der står i den nye lejekontrakt. Dette kan imidlertid kun med rimelig sikkerhed siges at være gældende i Østre Landsrets område (der foreligger en meget klar dom fra Østre Landsret); mens der eksisterer noget der minder om den modsatte retspraksis i Vestre Landsrets område.