Særregler

alment (almennyttigt) byggeri gælder alt her i emnet for beboelseslejligheder, dog bortset fra omtalen af huslejenævnet. – Sagerne skal i stedet indbringes for beboerklagenævnet.

uregulerede kommuner gælder alt her i emnet for beboelseslejligheder.

Også for lejligheder i småhuse gælder alt her i emnet.

For værelseslejemål gælder, at varmen kan være inkluderet i lejen. I så fald skal udlejer ikke lave varmeregnskab. Men hvis du betaler varme særskilt, så gælder alle reglerne.

I alle tilfælde har du samme adgang til at kræve målere opsat.