Forskellige typer lejeaftale

Når du skal leje en bolig, er det vigtigt at lejeaftalen indgås med den, der ejer ejendommen (udlejer). Her giver lejeloven dig en klar beskyttelse overfor udlejer.

Har du lejet lejligheden af en, der selv er lejer, så bor du til fremleje. (Se evt. opslaget fremleje).

Ved fremleje kan du som fremlejetager bruge lejelovens regler overfor den du er lejer hos. Men du har ikke fuldt ud samme beskyttelse som en “direkte” lejer. Du kan som fremlejetager for eksempel ikke rejse krav mod ejendommens ejer uden lejers medvirken, og hvis lejeren siger op overfor udlejer, ryger din fremlejekontrakt med i købet. – Uanset hvad der står i den.

Hvis du eller udlejeren forlanger det, skal der skrives kontrakt, men det er ikke nødvendigt.

I de fleste ejendomme med mindst 7 lejligheder gælder desuden:Hvad enten du har kontrakt eller ej, er det ulovligt, hvis du får dårligere lejevilkår end de andre (ældre) lejemål i ejendommen. Din kontrakt må for eksempel ikke være tidsbegrænset, hvis de andres ikke er det, og din husleje må ikke være højere pr. m2 end den, der betales for tilsvarende lejligheder i ejendommen (se eventuelt lejeforhøjelser).