Bytterettens indhold

Bytteretten gælder bytte til en anden selvstændig boliglejlighed, hvad enten denne er i en privat eller almennyttig ejendom.

Du har den generelle bytteret hvis du kan opfylde alle tre følgende betingelser:

1. Du har boet i lejligheden i mindst 3 år.

2. Lejligheden anvendes ikke til andet end beboelse.

3. Lejligheden efter bytningen vil blive beboet af højst 1 person pr. værelse.

Er disse 3 punkter opfyldt for dit vedkommende, bør du kunne bytte, men der er undtagelser.

Den vigtigste undtagelse er, at udlejer kan modsætte sig bytningen, hvis han selv bor i ejendommen, og ejendommen har færre end 7 lejligheder.

Kontakt den lokale lejerforening, hvis du er i tvivl, eller der er optræk til problemer.