Vrøvl og manipulation i Folketinget

Førstebehandlingen af L97 var ikke mange minutter gammel før Venstres boligordfører kom med den første smutter. Louise Elholm sagde:

– Det andet punkt, som har været vigtigt for Venstre, har været at hjælpe de mange enkeltudlejere, som kommer i klemme ved tidsbegrænsede lejemål. Vi har set en lang række eksempler på, at enkeltudlejere er blevet fanget i den uoverskuelige lejelov og er endt med at stå i en situation, hvor det var muligt at opsige en lejekontrakt. Det laver vi om på nu, så enkeltudlejere kan opsige lejere med 1 års varsel, hvis ejeren selv skal bruge boligen.

 

Tre fejl

Jeg har kursiveret de uheldige ord i dette uddrag af Louise Elholms ordførertale:

”Tidsbegrænsede lejemål”. Det er en forbier. Lovforslaget drejer sig ikke om de tidsbegrænsede lejemål, men om en ændring af lejelovens § 82 og 84, som omhandler de tids-u-begrænsede lejemål.

”var muligt”. Her skal vel stå ”var umuligt”. Ellers giver sætningen ingen mening.

”Det laver vi nu om på”. Det er kun en halv sandhed. Det har hele tiden været muligt, at opsige en lejer med 1 års varsel, hvis ejeren selv skal bruge boligen. Det der er lavet om, er at man har tilføjet en ekstra bestemmelse til lejelovens § 82 om opsigelse af ejerlejligheder og andelslejligheder. Resultatet er, at lejerne afskæres fra at få prøvet opsigelsens rimelighed i boligretten.

 

Enhed eller enighed

Socialdemokratiets Jan Johansen kom også galt af sted. Han sagde:

– Af øvrige initiativer i aftalen, som kan fremhæves, er, at vi udmønter Enhedslistens forslag, som lejer- og udlejningsorganisationer er blevet enige om i forhold til en forenkling af lejeloven.

Vrøvl. Enhedslisen har ikke stillet det omtalte forslag. Derimod har de tre lejerorganisationer og de to udlejerorganisationer fremsat et forslag, som har fået navnet, ”Enighedslisten”. I øvrigt er det kun en lille del af forslagene i Enighedslisten som er kommet med i lovforslaget.

 

Nettoprisindeks

Lars Dohn fra Enhedslisten afslørede også, at han kun havde læst halvdelen af lovforslaget. Han kom ind på forslaget om reguleringen af huslejen efter nettoprisindeks og sagde:

– På den anden side må vi sige, at nettopris med den begrænsning, der er, jo gør, at der er et krav om, at huslejen skal omk-beregnes inden og efter, og vi må sige, at i Jylland, når vi sådan skal være rigtig morsomme derovre, siger vi, at momsen ikke rigtig er slået igennem, men vi kan også sige, at omk-lejen vel heller ikke rigtig er slået igennem. Så nu vil de, der vil bruge nettoprisindeks som regulering, i hvert fald skulle frembringe en omk-beregning. Det betragter vi så som et fremskridt.

Lars Dohn overser, at der i lovforslaget er to former for nettopristals-regulering. Den ene gælder for omkostningsbestemte lejemål og for dem gælder det ganske rigtigt, at der hvert andet år skal laves en beregning af den omkostningsbestemte leje.

Men den anden form for nettopritals-regulering gælder for alle de lejemål, der ikke har omkostningsbestemt leje, f.eks. lejeligheder opført efter 1991, småhuse i regulerede kommuner, samt alle lejemål i uregulerede kommuner. Her vil udlejer få adgang til at pristalsregulere hele huslejen, også den del, der er ulovlig.

Men Lars Dohn (og de Konservatives Charlotte Dyremose) skal have tak for, at de fra Folketingets talerstol åbent talte om, at boligministeren og hans embedsmænd havde begået ”benspænd” over for de 5 organisationers forslag, ”Enighedslisten”.

 

Manipulation

FolketingetSå kommer vi til Eigil Andersen fra SF. Han vrøvler ikke, han manipulerer. Læs blot hvad han mener om lejer- og udlejerorganisationerne:

– Men hvis de skulle lave en lov, kunne de ikke gøre det, fordi deres ønsker går i vidt forskellige retninger. Hvis vi tager Danmarks Lejerforeninger, som ligger noget til venstre for Lejernes LO, der ønsker lovforslaget vedtaget, så kan vi se, at Danmarks Lejerforeninger vil have noget, der giver lejerne mange flere rettigheder, og udlejerne vil have noget, der giver lejerne mange færre rettigheder.

Det er historieforfalskning, Eigil Andersen! Ganske vist har lejerorganisationerne og udlejerorganisationerne forskelligt syn på hvordan en lejelov skulle se ud i den bedste af alle verdener. Men de tre lejerorganisationer og de to udlejerorganisationer er blevet enige om det udkast til reform, der hedder ”Enighedslisten”

Enighedslisten indeholdt 57 forslag til forenklinger af lejelovgivningen. Den var et grydeklart udkast til århundredets reform for den private udlejningsektor, som det havde taget organisationerne 8 år at forhandle sig frem til. Først da boligminister Carsten Hansen og hans embedsmænd havde skudt den i sænk, sprængte Lejernes LO enigheden og støttede Carsten Hansen makværk af en lejelovsændring

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger