De Radikales hovedbestyrelse vil fordoble opsigelsesvarslet

Der er åbenbart interesse for at forringe lejernes opsigelsesbeskyttelse. Forligspartierne (Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Dansk Folkeparti) vil gøre det muligt, at en ejer af f.eks. en ejerlejlighed skal kunne opsige en lejer med kun 1 års varsel, hvis ejeren selv ønsker at bo i lejligheden.

Det Radikale Venstres hovedbestyrelse har vedtaget et nyt boligpolitisk program, hvor det står:

– Således vil partiet arbejde for et indføre et generelt opsigelsesvarsel for enkeltlejligheder på 2 år, uanset om ejer selv ønsker at bebo lejligheden.

Programpunktet har vakt debat internt i partiet, fordi det bryder med De Radikales hidtidige linje i spørgsmålet om opsigelsesbeskyttelse.

 

Enhedslistens spørgsmål

Under Folketingets 1. behandling af lejelovsforslaget forsøgte Enhedslistens Lars Dohn, at få en kommentar fra De Radikales Liv Holm Andersen til forslaget fra partiets hovedbestyrelse.

Holm Andersen gled af på spørgsmålet, med en bemærkning om at der ofte var uenighed internt i De Radikale. Men hun lagde afstand til sin egen hovedbestyrelse, og sagde at den radikale folketinggruppe støttede det forslag, der er fremlagt i forligspartiernes lovsforslag.

 

Hvad er værst?

Liv Holm Andersen havde dog ikke behøvet at være så defensiv i sin debat med Lars Dohn. Det er nemlig et åbent spørgsmål, hvad der er værst.

Begge forslag forringer lejernes opsigelsesbeskyttelsen, fordi muligheden for at få prøvet rimeligheden af opsigelsen ved en boligretssag forsvinder.

På den ene side vil den Radikale hovedbestyrelse til gengæld give lejeren 2 års opsigelsesfrist, mens forligspartierne inklusive Enhedslisten kun vil give 1 år. På dette punkt er Den Radikale hovedbestyrelse mindre lejerfjendsk end Enhedslisten og de øvrige forligspartier.

På den anden side vil den Radikale hovedbestyrelse helt fjerne kravet om, at opsigelsen skal være begrundet, mens forligspartierne/Enhedslisten vil opretholde kravet om, at udlejer skal skrive i opsigelsen, at han selv ønsker at bo i lejligheden. På dette punkt er den Radikale hovedbestyrelse mest lejerfjendsk.

Døm selv.

 

Lejernes LO og Enhedslisten

Nu vil forligsparternes lejelovsforslag formentlig blive vedtaget. At dette lejelovsforlig overhovedet kom i stand og at SF og Enhedslisten tilsluttede sig det, skyldes i høj grad, at Lejernes LO brød enigheden mellem de øvrige organisationer i den private lejesektor. Lejernes LO gik ind og forhandlede både med Socialdemokraterne og venstrefløjen og fik dermed på godt og ondt påvirket resultatet.

Siden har LLO i sit medlemsblad pustet de positive resultater af forliget op og forsøgt at fremstille lejelovsforslaget som en sejr for lejerne. Det er Danmarks Lejerforening uenig i.

Enhedslistens Lars Dohn er aktivt medlem af LLO, som også har gode kontakter i SF. Enhedslisten, SF og LLO må dermed dele ansvaret for den værste forringelse af opsigelsesbeskyttelsen siden ejerlejlighedsudstykningen i 1966.

 

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger