Svindel og bedrag i stride strømme kan kun bekæmpes med åbenhed og aktindsigt

4. februar 2017

Danmark blev fornyligt endnu engang kåret som det land i erden med den laveste korruption. Alligevel ser vi eksempler på lovbrud i den offentlige sektor. For at forhindre korruption må der
også skabes mere åbenhed i de almene boligorganisationer

Af Lars Vestergaard

 

Der var engang vi fortalte hinanden at korruption ikke eksisterede i Danmark. Det er måske fordi vi glemmer let. Derfor nævner jeg nogle skandaler fra de seneste måneder:

 

  • Alle blev overraskede over Morten Messerschmidt og hans forsøg på at få EU-støtte til Dansk Folkeparti gennem
    fidusorganisationerne MELD og FELD.
  • Derefter afslørede JP Finans.dk at direktionen i Amager Forbrændingen, ARC, ”Amager Bakke” har misinformeret bestyrelsen på en række punkter for at få et forbrændingsanlæg til 4 milliarder kr.
  • I november hørte vi bagmandspolitiet har indledt en kartelsag mod nedrivningsentreprenører, som har aftalt priser og tilbud.
  • Dagen efter forlod chefjuristen i KL Kommunernes Landsforening sin stilling efter at det er afsløret at 3 folk fra KL havde lejet 3 sommerhuse, hver med plads til 6 personer, for 10-14 dage fordi de deltog 1-3 dage på Folkemødet på Bornholm. Sommerhuslejen kostede 30.564 og hele KLs deltagelse på Bornholm 837.094 kr.
  • Samme dag fyrede Helsingør kommune 3 ansatte for bedragerier og returkommission (modtagelse af bestikkelse) fra leverandører der overfakturerede.

Men mon det kun er i det offentlige, at der findes korruption?

 

Hvad sker der i den almene boligsektor, når alt er mørklagt?

Hvad vil der komme frem hvis beboerne i de almene boliger fik ret til at se og gennemlæse alt hvad der foregår i deres egne afdelinger?

De almene boligselskaber har i praksis forbud mod aktindsigt, samtidig med at de kommunale tilsyn ikke på nogen måde forsøger at udføre et aktivt tilsyn. I København kan man af og til opleve at, de godkender eller opfordrer til oplagte ulovligheder.

Gad vide hvor meget der foregår når folk kan være sikker på ikke at blive opdaget?

Vi har behov for hjælp til at få indført ret til ubetinget aktindsigt.

 

Et gammelt ønske

Det er et gammelt ønske og savn hos lejerorganisationerne at få indført ret til aktindsigt i de almene boligorganisationer.

3 gange er forslaget vedtaget på Radikale Venstres Landsmøder og for nylig vedtog Danmarks Lejerforeninger det igen, som resolution.

Læs Danmarks Lejerforenings resolution her:

http://dklf.dk/artikler/styrk-beboerdemokratiet-skab-besparelser-aktindsigt/

 

Nemt at praktisere

Åbenhed og Aktindsigt skal eksempelvis kunne ske på lokalkontoret ved fremlæggelse af alle afdelingens akter i de relevante brevordnere, som sædvanligvis kan tages ned fra reolen på få sekunder, eller fremlægges ved fri og åben adgang til selskabets intranet for alle beboere, – og absolut ikke, som det foregår i kommunen, hvor jurister bruger flere uger på at fremfinde og gennemlæse de enkelte akter før borgerne efter lang tid, måske får dem tilsendt.

Personsager om beboere og ansatte skal fortsat holdes fortrolige.

 

Det radikale Venstre

Det radikale Venstre vil sikre de almene beboeres ret til generel aktindsigt. Senest blev der vedtaget resolution herom på partiets landsmøde i 2011. Her lød udtalelsen således:

 

”Demokrati forudsætter indsigt! Adgang til relevant information, indsigt i afdelingsbestyrelsernes dagsordener og beslutninger samt rimelig åbenhed i administrationen er en forudsætning for en kvalificeret demokratisk debat og beslutningsproces i de selvstyrende almene boligafdelinger. Derfor skal beboerne i den almene boligsektor sikres ret til aktindsigt.

Beboerne skal have ret til aktindsigt omfattende alle bilag. Samtlige mødeoplæg, notater, bilag inklusive regnskabsbilag.

Tilgængelige dagsordener skal være detaljerede med alle underpunkter.

Tilgængelige referater skal være fyldestgørende og retvisende.

Personsager som husordensager og personalesager skal være undtaget fra aktindsigten.

 

Begrundelse:

Forslaget blev massivt vedtaget i 2003 & 2006, men da det ikke er realiseret og problemstillingen er uforandret, foreslås det vedtaget på ny.

Åbenhed er dels simpel anstændighed, dels en forudsætning for demokratisk kontrol. Lukkethed kan dække over fejldispositioner af vidtrækkende betydning.

Åbenhed og retten til aktindsigt burde være en selvfølge, men er det ikke. Derfor bør Det radikale Venstre, som det samarbejdende folkestyres foregangsmænd, arbejde for at sikre beboernes ret til at blande sig på et kvalificeret grundlag.

Retten til indsigt bør blandt andet omfatte: Afdelingsbestyrelsernes dagsordener og beslutningsprotokoller eller beslutningsreferater, samt alle øvrige bilag. De lovpligtige årlige rapporter om bygningernes vedligeholdelsestilstand og de ligeledes lovpligtige 10-20 årige langsigtede vedligeholdelsesplaner, samt andre relevante bilag.

Mange tror fejlagtigt, at beboerne i de almennyttige boligforeninger har ret til aktindsigt og sådan burde det være. Men det er ikke lovfæstet, og den manglende ret fortolkes jævnligt som et forbud mod indsigt, der forhindrer afsløringer.

Normalvedtægten, bekendtgjort 15. december 2009 fastsætter at afdelingsbestyrelsernes dagsordener og referater skal være tilgængelige for beboerne.

Denne bestemmelse kan omgås ved brug af ultrakort standard-dagsorden og summariske, næsten intetsigende referater.”

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger