Stop for nye renoveringer og nedrivninger

I de senere år har Folketinget påbudt Landsbyggefonden at yde flere tilskud til renoveringer i den almene sektor. Men det er ikke altid en god idé.

Tilbud om tilskud skaber selvforstærkende og umættelige begær efter tilskud.

Uanset hvor mange tilskud der ydes, vil behovet ikke ophøre, men derimod vokse.

Jo flere julegaver julemanden deler ud, desto flere og større bliver ønskerne. Sådan er menneskets natur, og sådan er det også med renoveringsønskerne til Landsbyggefonden. Der er i de seneste år gennemført mange renoveringer, betalt med lån i de ældste afdelingers fremtidige indbetalinger til Landsbyggefonden. Det akutte behov må være dækket, så renovering for disse lånte midler kan og bør dæmpes.

 

Trækningsret

Giv de gamle afdelinger større trækningsret til egne pligtbidrag – de såkaldte A+G indskud, så afdelingerne bedre kan disponere, styre og finansiere egne renoveringer.

De ældre almene afdelinger, der pligtmæssigt bidrager til Landsbyggefonden, er fra før 1970, og sædvanligvis uden nogen form for oprindelig isolering af ydervæggene. De bør have udvidet trækningsretten til egne indbetalinger, såvel i % af de indbetalte midler, som i antal år, således at afdelingerne kan disponere over egne midler op til fx 10 år frem.

Spar i øvrigt på renoveringer, finansieret med lån i fremtidige indbetalinger af udamortiserede lån langt ud i fremtiden; men tillad fortsat energibesparende klimarenoveringer.

 

Energibesparelser

Der er fortsat stort behov for støtte til energibesparende renoveringer af ”klimaskærm” dvs. kraftigere varmeisolering og udskiftning af vinduer, samt andre energi og klima-forbedringer, da disse kan være ganske udgiftskrævende.

Brug Landsbyggefonden konstruktivt til nye boliger og klima-forbedringer i eksisterende, ikke til nedrivninger og ligegyldige moderniseringer.

Byggebranchens arbejdsgivere, fagforeninger og håndværkere har behov for beskæftigelse, og dermed glæde af renoveringer af almene boliger. Naturligvis er beboerne glade for at få nye køkkener, næsten gratis, men det er en vildfarelse at tro, at det har nogen social effekt.

 

De små boliger

Nedlæggelse af små boliger må stoppes, da der er et umætteligt behov for små billige boliger, efter de mange ”reformer”!

Der er langt større behov for små, billige lejligheder end store. Derfor er det absurd at støtte uønskede lejligheds-sammenlægninger.

 

Nej til nedrivninger

Forslaget om at bruge 800 mio. kr. til destruktion af sunde boliger, er misbrug af ca. 2000 kr. fra hver familie i de gamle almene lejemål, der bidrager til Landsbyggefonden.

 

Ministeriet vil pålægge boligselskabet at dække 20 % og Landsbyggefonden at dække 40 % af realkredittens tab på nedrivning af boliger, som kan være af bedre standard, end nærliggende private boliger.

 

Flygtninge

De ledige boliger i ”udkanterne” bør bruges til flygtninge og pensionister frem for nedrivning.

Flygtninge strømmer fra Syrien til Danmark. Borgmestrene påstår at de ikke har boliger til flygtningene, mens der står næsten 3000 gode almene og flere tusinde private lejeboliger ledige ud over landet. Lad flygtningene bo i disse ledige lejeboliger.

 

Pensionister

En del pensionister kunne med stor fordel flytte fra den overbefolkede hovedstad til mere fredelige småbyer, hvor de vil kunne indpasse sig i lokalmiljøet og bidrage til omsætningen i de lokale butikker. Det kræver ”kun” lidt reklame og at eventuelle kommunaløkonomiske hindringer fjernes.

 

Nødlidende afdelinger

Uafvendeligt nødlidende almene boliger bør fortsat afvikles ved tvangsauktion, så de om muligt fortsat kan anvendes som boliger, mens tabene holdes nede og overlades til kreditorerne, dvs. kommuner og realkredit.

Nedrivningsmodne bygninger bør fortsat nedrives efter byfornyelseslovens almindelige regler, med støtte fra byfornyelseslovens midler på finansloven.

Murrevne

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger