Fælles ventelister – et nødvendigt redskab i boligpolitikken

Der er to ting galt med de opsplittede ventelister i de almene boligselskaber, specielt i hovedstadsområdet.

For det første er de opsplittede ventelister en hæmsko for planlægningen. Hvis vi skal sikre et godt beslutningsgrundlag for nyt alment byggeri og byudvikling, skal vi have skabt overblik ved at sammenlægge de almene selskabers ventelister til fælles regionale ventelister.

For det andet er det dyrt og besværligt for de boligsøgende, at være skrevet op fordi man skal betale gebyrer til mange forskellige boligselskaber

 

Hæmsko for planlægningen

Uden fælles ventelister for alle almene boliger foregår by- & bolig-udviklingen i blinde.

Så længe, der ikke eksisterer fælles ventelister for de større byområder, bliver det en trossag om, der er behov for store eller små lejligheder. Fælles ventelister vil give syn for sagn, samtidig med at det vil være en lettelse for de boligsøgende.

I Hovedstaden med mindst 17 små kommuner og et utal af boligselskaber er den manglende overskuelighed katastrofal.

www.arhusbolig.dk har fra årsskiftet samtlige almene boliger i kommunen på én fælles venteliste på én samlet portal, hvilket giver såvel de boligsøgende store besparelser, som byplanlæggerne et fremragende værktøj til at afgøre hvad og hvor, der er behov for boligbyggeri.

 

Et solidt planlægningsgrundlag

Fælles ventelister sikrer kommunerne et solidt planlægningsgrundlag.

I det omfang ventelisterne bliver samlet for de større byområder, vil listerne kunne tilbyde de kommunale byplanlæggere et solidt og indiskutabelt grundlag for hvad og hvor, der bør bygges alment, således at efterspørgslen kan tilfredsstilles uden fejldispositioner.

Det er formentlig denne erkendelse, der har fået Århus kommune til at fremme den fælles venteliste www.aarhusbolig.dk ved at kræve tilslutning hertil som forudsætning for tilsagn om grundkapital-indskudslån.

 

Forslag

Ændrede regler for ventelistegebyrer vil formentlig hurtigt ændre formen for ventelister, fra mange enkelte lister til få, der dækker de større sammenhængende byområder.

 

Hvis der indføres stop for gebyrer for de mange enkelte selskabers selvstændige ventelister, så de på lige fod med de private udlejere ikke må opkræve gebyrer, mens fælles ventelister for større byområder, omfattende hovedparten af de forskellige selskabers boliger i et naturligt byområde, som Trekantområdet, Fyn eller Københavns Amt, fortsat kan opkræve et årligt gebyr, vil selskaberne formentlig meget hurtigt slå ventelisterne sammen til fælles ventelisteportaler for de større områder, som www.aarhusbolig.dk

Waiting in line

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger