BoliGrøn ophører

I en orientering til afdelingsbestyrelserne i BoliGrøn har Boligselskabet Sjælland meddelt, at BoliGrøns egen administration ophører, og at alle administrationsopgaver fremover varetages af Boligselskabet Sjælland

 

Af Jakob Lindberg

 

BoliGrøn er en boligorganisation der har opført en række mindre afdelinger i Køge Kommune med det mål at blive et landsdækkende boligselskab med speciale i lavenergibyggeri. BoliGrøns afdelinger administreres af Boligselskabet Sjælland

Læs artiklen Pas på useriøse klima-byggere

Baggrunden for ændringen er, at Ledelsen i BoliGrøn ikke har penge nok til at fortsætte som selvstændigt boligselskab, eftersom det ikke er lykkedes at skaffe nye byggesager. Manglen på nye byggesager ville betyde døden for BoliGrøn, idet boligselskabet var helt afhængig af, at man blev anerkendt som almen bygherre i andre kommuner, og dermed kunne skaffe sig indtægter i form af byggesaghonorarer.

Randers Kommune sagde fornylig nej til BoliGrøn på baggrund af en sønderlemmende kritik i en advokatrapport om selskabets økonomi. På baggrund af denne rapport var det ikke realitisk at tro på, at BoliGrøn ville få nye byggeopgaver for i andre kommuner.

 

Fusion

Den 15. januar meddelte BoliGrøn og Boligselskabet Sjælland, at man vil forsøge at fusionere de to selskaber. Boligselskabet Sjælland vil dog først sige ja til en sådan fusion, ”når der er orden i BoliGrøns økonomi og afdelingernes bygningsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede”

Boligselskabet Sjælland skriver, at:

”Afdelingernes drift vil fortsætte, med stort fokus på mangelgennemgang og udbedring af byggeriet, ligesom afdelingernes økonomi vil være under fortsat fokus. Det er vigtigt, at der henlægges tilstrækkeligt til at imødegå fremtidige vedligeholdelsesopgaver mv.”

Man skriver også, at det kan være nødvendigt, at det kan blive nødvendigt at opkræve et ekstra administrationsbidrag hos afdelingerne for at honorere berettigede krav. Dette kan f.eks. være krav fra lejerne om forholdsmæssigt nedslag i lejen eller erstatning for flytteudgifter.

 

1-års gennemgang

Kort efter nyheden om BoliGrøns ophør kom byggeskadefonden med rapporten om 1 års gennemgangen i Uglevænget. Det var rystende læsning. I rapporten gennemgås de vigtigste bygningsdele, fra kloak til tag, og der anføres en konklusion for hver del. Følgende citat fra afsnittet om tagdækningen er typisk:

”Der er byggeteknisk svigt.
 – Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
 – Svigtet skal udbedres, øget vedligeholdelse vil ikke være nok. – Manglende dokumentation skal fremskaffes.” 

I en anden artikel her på hjemmesiden vil vi nærmere gennemgå rapporterne fra 1-års gennemgangen

 

Fremtiden er uvis

Boligselskabet Sjælland har som det fremgår af pressemeddelelsen taget forbehold for en afklaring af de bygningsmæssige forhold i afdeling Uglevænget før man siger ja til en fusion med BoliGrøn. Formentlig vil en afhjælpning af de bygningsmæssige mangler kræve millioner af kroner. Hvis denne afhjælpning ikke kan ske inden for de midler, som er placeret som sikkerhed i Byggeskaldefonden, kommer Køge Kommune og kreditforeningerne formentlig til at skyde penge i en genopretning af byggeriet.

 

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger