Folketinget går amok i udlændingediskussionen og glemmer boligproblemerne

Boligpolitikken er nu lagt ind under det udvalg i folketinget, som behandler udlændinges integration i Danmark, herunder spørgsmål om flygtninge. Det er ikke godt nyt, for dem, som ønsker konstruktive løsninger på de boligpolitiske problemer i Danmark.

Af Jakob Lindberg

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget hedder nu det udvalg, som behandler boligpolitiske emner i Folketinget. Det er blevet et centralt udvalg i Folketinget, der samarbejder tæt med øjeblikkets mest omtalte fagminister, Inger Støjberg.

Det er sværvægtere, der sidder i udvalget, som nedenstående liste viser:

 

Martin Henriksen (Dansk Folkeparti), som er formand for udvalget,

Marcus Knuth (Venstre),

Naser Khader (Konservative),

Simon Emil Amnitzbøl (Liberal Alliance),

Dan Jørgensen (Socialdemokraterne),

Johanne Schmidt Nielsen (Enhedslisten),

Sofie Carsten Nielsen (Radikale)

Jakob Mark, (Socialistisk Folkeparti)

Ulla Sandbæk, (Alternativet)

 

Det er politikere, der er dybt engageret i tidens mest aktuelle politiske emne flygtningespørgsmålet. Desværre ser det ud til, at boligspørgsmålene fuldstændig går i glemmebogen i den højeksplosive debat om flygtningene.

Det viser sig tydeligt, hvis man tæller op, hvilke emner medlemmerne tager op i deres spørgsmål til ministeren.

I en tilfældig 14-dages periode fordeler emnerne sig således:

Tabel over emner

 

Der blev stillet 148 spørgsmål til ministeren. Af dem handlede de 122 (eller 82 %) om emner som udlændinge, flygtninge, asyl, grænsekontrol mm  

Kun 5 spørgsmål (3 %) drejede sig om boligpolitik eller lejelo
vgivning.

21 spørgsmål (14 %) drejede sig om andre emner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helheden forsømmes

Det er forståeligt, at flygtningespørgsmålet fylder meget i den øjeblikkelige situation. Men der er andre vigtige emner, som vore folkevalgte har en pligt til at interessere sig for: – Det stigende antal hjemløse, – de mange usælgelige boliger i provinsen, – konkurserne inden for den almene boligsektor, – ulovlige profitter i almene boligafdelinger og meget andet.

Hvis man er mekaniker og skal lave eftersyn på en bil, så kan man ikke nøjes med at interessere sig for kaburatoren eller lygterne. Man må tjekke hele bilen.

Sådan burde det også være i folketinget. Medlemmerne må interessere sig for helheden – ikke kun de emner, der lige i øjeblikket giver medieomtale.

 

Mangel på fokus

Af og til virker det også som om, at visse udvalgsmedlemmers bestræbelser på at miskreditere muslimerne, får dem til at glemme, hvad det er for et udvalg, de er medlemmer af.

Formanden Martin Henriksen har f.eks. brugt sin position i udvalget til at stille et spørgsmål til fødevareministeren om hvor mange penge, som en bestemt muslimsk organisation tjener på halalcertificering.

Har det overhovedet noget med udlændinge, integration eller boliger at gøre? En seriøs indstilling til arbejdet efterlyses

Ikke-kategoriseret

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger