Vandmålere og vandregnskaber

Reglerne herfor er praktisk talt de samme, som dem der gælder varmeregnskaber.

Hvis der opsættes vandmålere, koster det en forbedrings-lejefohøjelse, men basislejen skal samtidig nedsættes, svarende til den vand- & kloak-betaling der blev dækket over huslejen. Der er set en del ulovligheder på dette punkt fra udlejerside. Vær derfor opmærksom på:

  1. Det er lejerne og kun lejerne, der bestemmer, om der skal indføres vandmålere og vandregnskab. Udlejer har pligt til at rette sig efter lejerflertallets afgørelse.

  2. Vandbetaling med aconto-beløb ved siden af huslejen kan kun komme på tale, hvis der er godkendte vandmålere på hvert enkelt lejemål i ejendommen. – Alle tappesteder skal indgå i målingen.

  3. Ved overgangen til vandregnskab og acontobetaling, skal huslejen nedsættes med det fulde beløb, der indgik i huslejen til betaling af vand og “vandafledning” (kloak).

  4. Vandregnskabet skal i private udlejningsejendomme opstilles som et selvstændigt regnskab, efter de samme regler som varmeregnskaber i fjernvarmeejendomme.

De to regnskaber (varme og vand) må altså – i private udlejeningsejendomme – ikke blandes sammen, eller slås sammen til ét. 

Det er på dette punkt omvendt i alment byggeri. Her er udgangspunktet nemlig, at varme- og vand- regnskaberne slås sammen til ét “forbrugsregnskab”, der skal følge reglerne for fjernvarme-ejendomme.