Tilbudspligt

Tilbudspligten betyder, at før udlejer sælger ejendommen til anden side, skal lejerne have den tilbudt på samme betingelser. – Lejerne har forkøbsret. Lejerne må altså i fællesskab beslutte, om de vil overtage ejendommen til den pris og på de vilkår, som udlejeren har aftalt med den anden køber. Hvis lejerne vil købe, skal de oprette en andelsboligforening for ejendommen.