Tag-arkiv: Omkostningsbestemt leje

Sparede 2.500 kr om måneden i husleje

Læs dette eksempel på, hvordan man beregner den omkostningsbestemte husleje

Af Jakob Lindberg

 

En lejer i Hørsholm kommune nord for København syntes i begyndelsen af 2015, at hans husleje var for høj. Han boede i en privat udlejningsejendom fra 1936 med 15 lejemål.

Han gik til en lejerforening, som hjalp ham med at indbringe sagen for huslejenævnet i april 2015. Det viste sig, at være en god beslutning.

Nævnet foretog en grundig undersøgelse og endte med at nedsætte den årlige leje fra 69.876 kr til ca. 37.800 kr – dvs en årlig nedsættelse på ca 31.000 kr.

Lejemålet lå i et såkaldt ”storhus” – dvs. en ejendom med mere end 6 boliglejemål. I sådanne ejendomme er det udlejeren, der har ansvaret for, at lejen ikke overstiger den såkaldte ”omkostningsbestemte leje”. Det betød, at lejeren fik den for meget betalte husleje refunderet fra lejemålets begyndelse den 1. juli 2012, og udlejer måtte derfor tilbagebetale ca. 93.000 kr til lejeren.

 

Tidligere afgørelse

Det viste sig under sagens behandling, at der i 2013 havde verseret en sag i huslejenævnet om den omkostningsbestemte leje i denne ejendom, hvor lejen var blevet udregnet i henhold til reglerne i boligreguleringslovens §§ 7-11. Selv om udlejer udmærket vidste, at lejen var for høj, havde han opkrævet den alligevel.

 

Huslejenævnet tog udgangspunkt i budgetudgifterne for 2013

 

Skatter og afgifter

(grundskyd, renovation, vand- og vandafledning)

109.446
 

Elektricitet

 

9.504

Forsikringer 25.275
Trapperenholdelse 16.333
Snerydning 22.813
Udarbejdelse af varmeregnskab 4.929
Afkast (7 % af 15. alm. vurdering) 42.000
Tillæg til afkast 9.669
Vicevært (15 lejemål á 5.000)    75.000
I alt

 

314.969
Boligernes andel (90,44 %) 284.858
Administration (13 lejemål á 2.600)    33.800
I alt inklusive administration

 

318.658

 

De 318.658 kr skal fordeles på ejendommens boligareal, der er 795 m2. Dette giver en grundleje på 401 kr/m2 om året.

Dertil skal lægges det beløb udlejer skal opkræve til udvendig vedligeholdelse, hvilket var 145 kr/m2.

Endvidere havde huslejenævnet i 2013 godkendt et forbedringstillæg vedrørende isolering mm. på 11 kr/m2

I alt bliver kvadratmeterlejen før forbedringer: (401+145+11) = 557 kr. pr. m2.

Da lejligheden var på 56 m2 blev den samlede leje fastsat til 31.182 kr. om året før de individuelle forbedringer.

 

Ny beregning i 2015

Da huslejenævnet besigtigede lejemålet i 2015 konstaterede de, at der var foretaget forskellige individuelle forbedringer i lejerens lejemål, som udlejeren havde bekostet.

Det endelige regnestykke kom derfor til at således ud:

 

Årlig leje før individuelle forbedringer 31.182
Forbedring: Termoruder 3.360
Forbedring: Køkken, og badeværelse    3.284
37.826