Skatte og afgifts-lejeforhøjelse

En skatte- og afgifts-lejeforhøjelse er en lejeforhøjelse, der ene og alene er begrundet med stigning i ejendommens udgifter til offentlige afgifter og skatter.

For sådan en forhøjelse skal varslet opfylde punkterne 1, 2, 3 og 5 i afsnittet varsling. Der skal dog også i varslingsbrevet være en specifikation af alle skatte- og afgiftsposter. Både de gamle og de nye beløb skal fremgå, så man kan se, hvad stigningen er på hver enkelt af udgiftsposterne.

For skatte- og afgiftsforhøjelser gælder desuden en helt særlig regel: Hvis udlejer varsler inden fem måneder efter, at stigningen trådte i kraft, så kan lejeforhøjelsen få virkning fra dette ikrafttrædelsestidspunkt. Altså med tilbagevirkende kraft.

Der gælder yderligere det specielle forhold vedrørende skatter og afgifter, at hvis udgifterne falder, så har udlejer pligt til at nedsætte huslejen tilsvarende. En indsigelse mod lejeforhøjelsen gælder her kun de lejere der er med i sagen, uanset hvor mange man er.