Reguleret contra ureguleret kommune

 

Alle kommuner skal i dag (efter 1.1.2001) være dækket af huslejenævn. Det “regulerede” handler nu “kun” om om huslejereglerne. I de regulerede kommuner gælder boligreguleringsloven i fuldt omfang. I de uregulerede har kommunalbestyrelsen besluttet, at bestemmelserne om huslejeregulering i Kapitel II-V ikke skal gælde, og dermed er en lang række rettigheder for lejerne sat ud af kraft.

Status pr. 1.1.2011:

Alle kommuner er regulerede med undtagelse af nedennævnte.

Uregulerede kommuner:

Sjælland:

Fredensborg

Greve

Solrød

 

Fyn:

Ærø

  

Jylland:

Billund

Fanø

Herning

Ikast Brande

Læsø

Mariagerfjord

Rebild

Ringkøbing-Skjern

Samsø

Struer

Thisted

Tønder

Varde

 

Kilde:

Grundejernes Investeringsfonds hjemmeside 

http://gi.dk/Huslejenævn/Sider/Adresser.aspx