Privat byggeri = alt der ikke er almennyttigt

I “private” udlejningsboliger, får du først og fremmest brug for Lejeloven og Boligreguleringsloven.

En tredje lov, der i tilfælde af byfornyelse og/eller kondemnering også kan blive meget aktuel er Lov om byfornyelse.

Lejeloven og byfornyelsesloven gælder i alle kommuner, mens boligreguleringsloven kun gælder i regulerede kommuner. – De kommuner hvor kommunalbestyrelsen har besluttet at loven skal gælde.

 

Disse love kan du alle se og hente via internettet: Lejelovgivning, Hovedlove.

Der udgives også to udmærkede hæfter med en samling af disse love: Et fra Karnov og ét fra Schultz Information. Dem kan du købe gennem din boghandler, eller låne på biblioteket.

Pas på, at du får den nyeste udgave – ofte sker der flere lovændringer årligt.

 

Andre gældende love vedrørende boligforhold kan du finde via: Anden boliglovgivning.