Lejlighed eller værelse?

Som du vil kunne se under de enkelte artikler, er reglerne stort set de samme for lejligheder og “klubværelser”, men temmelig meget anderledes for “enkeltværelser”. Derfor er det også på dette punkt vigtigt at vide hvad det er man bor i.

Lejlighed:

Uanset kontraktens benævnelse er det lejede en lejlighed i lejelovgivningens forstand, hvis der til lejemålet hører et selvstændigt køkken. Din husstand skal være alene om køkkenet. Det er altså husstanden og køkkenet, der er det afgørende.

Værelse:

Hvis det lejede er et boliglejemål uden køkken, eller man skal dele et køkken med andre husstande, er der tale om et værelses-lejemål. Man skelner mellem to slags værelser i lovgivningen, som vi herefter kalder for henholdsvis enkeltværelser og klubværelser:

  • Et enkeltværelse er et værelse, der er en del af udlejerens egen lejlighed eller af et én- eller tofamilieshus udlejer selv bor i. Dette kaldes også et tilknyttet eller et “accessorisk” værelseslejemål. 
  • Et klubværelse er et værelse der ikke på denne måde er en del af udlejerens egen bolig. Dette kaldes også for et “adskilt” eller “separat” værelseslejemål.