Henvendelser FRA din udlejer

Her kan opridses tre enkle hovedregler:

  1. Når du modtager noget skriftligt fra din udlejer, så skriv altid på brevet, hvornår det er modtaget af dig. Denne dato kan i en række tilfælde være af stor betydning, for om varslinger m.v. er gyldige eller ikke.
  2. Skriv ikke under på noget der kan give anledning til blot den mindste tvivl.
  3. Tal med din lejerforening (eller en lejeretskyndig advokat) hver gang du er i tvivl.

OBS: Som udgangspunkt er e-mails IKKE en lovligt gyldig kommunikationsform, når lejelovgivningen foreskriver “skriftlighed”. Det kan imidlertid AFTALES mellem udlejer og lejer, at store dele af kommunikationen, men ikke alt, kan foregå elektronisk. En sådan aftale kan imidlertid til enhver tid aflyses af hver af parterne, så det er et usikkert område at begive sig ind i, og med det nuværende lovgrundlag må vi fraråde det.

Se særligt opslag om tilbagebetaling fra din udlejer.