Genhusning

Hvis moderniseringen/forbedringen er meget omfattende og er led i en byfornyelse eller kondemnering; så kan du blive opsagt som omtalt i opslaget om opsigelse.

I så fald har kommunen pligt til at skaffe dig en genhusningslejlighed af tilsvarende standard som din hidtidige lejlighed.

Lige så snart, der blot bliver tale om opsigelse og genhusning; er det en god idé at søge rådgivning i Lejerforeningen; – det kan ofte forebygge problemer.

 

Genhusnings-boligsikring:

Hvis huslejen i genhusningslejligheden er højere end din gamle husleje, har du (uanset indkomst) ret til en speciel genhusnings-boligsikring. Denne udgør forskellen mellem den hidtidige og den ny husleje. Den aftrappes over en 5- eller 10-årig periode; afhængigt af husstandsindkomsten. Efter denne overgangsperiode kan man kun få Boligstøtte, hvis man er berettiget efter de almindelige regler.