Generelle regler

  • Der kan normalt kun gives boligstøtte til maksimum 65 m2 for første person og 20 m2 for hver af de øvrige beboere.
  • Du har ikke krav på boligstøtte, hvis den såkaldte “beregnede husleje” er over halvdelen af den såkaldte “beregnede husstandsindkomst”.
  • Der udbetales ikke boligstøtte, når beløbet falder under en nærmere defineret “bagatelgrænse”.