Frigivelse af midler i GI

I de “private” udlejningsejendomme, der er omfattet af pligten til at afsætte vedligeholdelsesmidler på en konto i Grundejernes Investeringsfond, får lejerne fra tid til anden et brev der handler om “frigivelse af beløb bundet i Grundejernes Investeringsfond”.

Den person, der administrerer ejendommen skriver, at der iflg. boligreguleringslovens § 18 b (i uregulerede kommuner: Lejelovens § 63 a) skal udløses et beløb på baggrund af vedligeholdelses- og/eller forbedringsudgifter. Hvis ikke det er hævet over enhver rimelig tvivl, at pengene skal udbetales og/eller hvis ikke der medfølger et regnskab over de udførte arbejder, kan det anbefales lejerne/beboerrepræsentationen IKKE at acceptere frigivelsen, men i stedet at gøre indsigelse imodden:

Sådan indsigelse skal stiles til udlejer/administrator og afsendes (både anbefalet og almindeligt, og gem selv en kopi) senest 6 uger efter at I fra udlejer fik meddelelsen om frigivelsen. Send kopi til Grundejernes Investeringsfond. Hvis beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne har tilsluttet sig indsigelsen, kan udlejer ikke få pengene frigivet uden at køre huslejenævnssag først, og i sådanne tilfælde sker det ret ofte, atnævnet tilsidesætter udlejers krav helt eller delvist.

Kontakt evt. den lokale lejerforening for at få assistance.